Vestens viden kombineret med østens visdom

Teorien bygger på at en eller flere hændelser på hinanden følgende kan udløse alllergi. Det skal forstås ved at en hændelse, som udløser frygt kan udløse en kemisk reaktion på f.eks. pollen, der var i luften da episoden udfoldede sig.

I begyndelsen af 1960-erne koblede kiropraktoren George Goodheart (USA) sin erfaring og viden om kroppens anatomi og fysiologi med den østlige viden om kroppens energibaner (meridianer). Han fandt, at det var muligt at teste en muskel for at afdække, om et organ fik tilført optimal energi fra den tilhørende meridian. Ved at påvirke akupunkturpunkterne på meridianerne opdagede han at han kunne påvirke organer, muskler, nervesystem og hjernen.

Kinesiologien udvikler sig stadig og der findes adskillige retninger.

Fælles for dem alle er, at de bruger muskeltest som kommunikationsredskab med kroppen. Herigennem er der mulighed for at afdække årsagen til et symptom og ikke mindst at finde den bedste vej til at frigive energi og ophæve blokeringer, så kroppens selvhelbredende kræfter kan fungere optimalt.

 

REM-søvn

”Arrrrhhh” skriger du inde i hovedet. Og så vågner du med et sæt. Du drømte, at du var ved at falde ned fra en bro.

Selvom drømmene er forskellige, er det fælles for alle mennesker, at vi næsten kun drømmer under REM-søvnen.

Selve udtrykket ”REM”-søvn kommer fra øjets bevægelser i fasen, men det mest interessante har intet med øjnene at gøre – det foregår inde i selve hjernen.

For selvom bevidstheden ikke er til stede, så arbejder hjernen på højtryk for at skabe billeder.

Forskere er enige om, at i denne fase behandles dagens begivenheder.

Man kan blandt andet læse i denne artikel, at et studie har fundet ud af, at folk med reduceret mængde REM-søvn har sværere ved at forstå komplicerede sociale sammenhænge og har derfor en forøget risiko for at udvikle psykiske sygdomme (https//www.scientificamerican.com/article/the-science-behind-dreaming/). 

I løbet af natten bliver faserne med REM-søvn længere, hvilket også er grunden til, at mange føler, at de drømmer mere om morgenen umiddelbart inden de vågner. 

Karakteristika for REM-søvn:

  • Drømme og mareridt
  • Udgør ca. 20% af søvnen hos voksne
  • Vågner nemmere end ved dyb søvn
  • Øget hjerneaktivitet og puls

Ændringer med alderen

Med alderen bliver mængden af REM-søvn generelt mindre.

Mens et spædbarn kan befinde sig i REM-stadiet i op mod 50% af tiden, så bruger ældre mennesker i gennemsnit kun  20% af deres søvn i stadiet (sampa.dk).

 

EMDR

EMDR behandlingen følger et meget struktureret program. I starten af terapi-sessionen fremkalder terapeuten en serie hurtige og rytmiske øjenbevægelser. For eksempel ved at patienten bliver bedt om at følge terapeutens finger med øjnene eller følge et lys, der bevæges frem og tilbage.

Teorien er, at disse øjenbevægelser letter de kognitive eller bevidsthedsmæssige forandringer, som bliver introduceret gennem terapien. Derudover skulle de mindske angsten. Øjnene bliver altså bevæget frem og tilbage i godt 30 sekunder, og patienten bliver bedt om at bringe de negative følelser, erindringer og tanker, som er forbundet med traumet, frem i bevidstheden. De negative tanker og opfattelser bliver bearbejdet og erstattet med tilsvarende positive.

Hvis patienten for eksempel har en forestilling om ikke at kunne kontrollere sig selv på grund af sine angstsymptomer, bliver tanken 'jeg har ikke kontrol over mig selv' bearbejdet og erstattet med en positiv tanke, så som 'jeg har fuld kontrol over mig selv, jeg kan håndtere det, man kan stole på mig'. Patienten bringes derefter til at reflektere over de billeder og følelser, som han oplevede under øjenbevægelserne. Proceduren fortsætter, indtil ubehaget ved de traumatiske erindringer og følelser er minimerede (Netdoktor.dk).

 

ALFA-kinesiologi

ALFA-kinesiologen bygger på en kombination af viden om kinesiologisk testning, REM-søvnen og terapi med EMDR (Mette Friis)

ALFA-kinesiologi åbner for adgang til den krøllede hjerne. Stress kan blokere områder af hjernen, så den får vanskeligt ved at styre krop og tanker. Faktisk kan en hjernehalvdel blive så belastet, at det giver lammelser eller spændinger i den side, som hjernehalvdelen styrer. ALFA-kinesiologi er en hurtig metode til at trænge dybt ind i dine hjerneubalancer

Denne behandlingsform kombinerer kinesiologi med hjernebølger på Alfa svingninger. Med en speciel teknik bringes klienten på REM-stadiet, hvorved der etableres hurtig adgang til underbevidstheden. Teknikken betegnes som "Instant REM". Det giver en hurtig forløsning af traumer og er særlige anvendelig ved behandling af smerter, fobier, allergier og følelser i ubalance. Ved mentaltræning bringes klienten også på REM-stadiet. 

ALFA-kinesiologi er udviklet af stresskonsulent Ole Larsen, der bl.a. er forfatter til "Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager". Behandlingsformen omfatter nyudviklede genvejsprocedurer vedr. de forskellige behandlingsområder f.eks. allergi, således at det er muligt hurtigt at komme til den egentlige årsag til ubalancer. 

ALFA-kinesiologien anvendes kreativt i kombination med andre teknikker, f.eks. smertebehandling, allergibehandling, generel stress mm, som alle indgår i ALFA-kinesiologi. Ved alle behandlinger anvendes den klassiske muskeltestning (www.stresskonsulent.dk).

Behandling inden for alle områder er yderst effektive, men der kan komme tilbagefald, hvis man udsættes for ekstrem stress som f.eks. dødsfald eller lignende (Mette Friis).

 

Allergiteori

Den viden man har om allergi er ret sparsomme, men jeg vil alligevel ridse den op her.

Type  1 er den allergiske reaktion. Den er allergen specifik. IgE (Immunglubolin E) er bundet til mastseller, som indeholder bl.a. histamin. Når IgE aktiveres af allergener frigives histamin og dette sætter systemet i alarmberedskab. Dette opleves som løbende, sviende øjne, nysen, løbende næse, hævelse og kløe.

Disse symptomer ses primært hos vesterlændinge (kaukasiske race), da vi pga. høj hygiejne ikke ”bruger” vores IgE på parasitter. Oprindeligt og i ikke vestlige lande, ses at IgE pacifiserer parasitter ved at binde dem. Desuden bevirker den høje hygiejniske standart, at vores immunforsvar bliver for dårligt uddannet til at klare simple opgaver - og derfor overreagerer det på harmløse allergener (The Immune System, Peter Parham). 

Dog kan alle ALFA-kinesiologer behandle allergier, da det i høj grad hænger sammen med traumer lagret i hjernen. Vi må dog indrømme, at vi ikke endnu har viden om vi kun fjerner symtomer uden bivirkninger, som alt medicin ellers har.

 

Candida Albicans

Candida Albicans er en svamp, som skal være tilstede i vores tarme for at have en sund tarmflora. Hvis man udsættes for stress, antibiotikakure, anden medicinering, fiberfattig kost, sukker, alkohol, store mængder kød mm, bliver ens Candida Albicans  vildtvoksende og sender mycelier ud i kroppen. Dette ses ofte som svamp på tungen, i skridtet, væske i kroppen, luft i maven, forstoppelse, tynd afføring, hævelse højt på kindbenene, trang til sukker, kød eller alkohol. 

Desværre medfører det også ”utæt” tarm, hvilket bevirker at de allergier man måtte have, bliver vanskeligere at holde væk. Hvis man kombinere en kickstart med ALFA-kinesiologisk behandling, øger man sikkerheden for langtidsholdbar virkning markant.